Doktoranci UKW

Samorząd Doktorantów UKW został powołany w 2002 roku. Pierwszym jego działaniem było przyjęcie statutu Samorządu, którego cele pozostają bez zmian do dnia dzisiejszego, modyfikacji ulegają natomiast sposoby ich realizacji.

Aktualnymi płaszczyznami zaangażowania Uczelnianej Rady Doktorantów UKW są: reprezentowanie doktorantów przed władzami uczelni, uczestnictwo w procesie decyzyjnym dotyczącym przyznawania świadczeń pomocy materialnej, przygotowywanie propozycji szkoleń, spotkań towarzyskich, organizacja konferencji i prowadzenie eventów popularyzujących naukę, a także wiele innych.

URD UKW podejmuje również aktywność na polu pozauczelnianym, m. in. współpracę z doktorantami z innych ośrodków akademickich. Z inicjatywy URD UKW w czerwcu 2012 roku zawiązane zostało Kujawsko-Pomorskie Porozumienie Doktorantów. Członkowie URD biorą udział w pracach Krajowej Reprezentacji Doktorantów, która w świetle ustawy o szkolnictwie wyższym reprezentuje interesy doktorantów na terenie kraju.

Kontakt

Marta Rajewska

Przewodnicząca URD UKW

samorzad.doktorantow.ukw@gmail.com 

marta.rajewska@op.pl

 

Ewelina Gdaniec

Wiceprzewodnicząca URD UKW

 

Karolina Ropejko

Sekretarz URD UKW

 

Małgorzata Wielgosz

Skarbnik URD UKW

 

 

Natalia Kalkowska

Zeszyty Naukowe

zeszyty.urd.ukw@gmail.com

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Samorząd Doktorantów