Doktoranci UKW

Samorząd Doktorantów UKW został powołany w 2002 roku. Pierwszym jego działaniem było przyjęcie statutu Samorządu, którego cele pozostają bez zmian do dnia dzisiejszego, modyfikacji ulegają natomiast sposoby ich realizacji.

Aktualnymi płaszczyznami zaangażowania Uczelnianej Rady Doktorantów UKW są: reprezentowanie doktorantów przed władzami uczelni, uczestnictwo w procesie decyzyjnym dotyczącym przyznawania świadczeń pomocy materialnej, przygotowywanie propozycji szkoleń, spotkań towarzyskich, organizacja konferencji i prowadzenie eventów popularyzujących naukę, a także wiele innych.

URD UKW podejmuje również aktywność na polu pozauczelnianym, m. in. współpracę z doktorantami z innych ośrodków akademickich. Z inicjatywy URD UKW w czerwcu 2012 roku zawiązane zostało Kujawsko-Pomorskie Porozumienie Doktorantów. Członkowie URD biorą udział w pracach Krajowej Reprezentacji Doktorantów, która w świetle ustawy o szkolnictwie wyższym reprezentuje interesy doktorantów na terenie kraju.

Kontakt

Alicja Żardecka

Przewodnicząca URD UKW

alicjazardecka@gmail.com

 

Joanna Wieczorek

Wiceprzewodnicząca URD UKW

asia191290@gmial.com

 

Marta Rajewska

Sekretarz URD UKW

 

Miłosz Chruściel

Skarbnik URD UKW

 

Natalia Kalkowska

Zeszyty Naukowe

zeszyty.urd.ukw@gmail.com

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Samorząd Doktorantów